Hjem

 

 

Velkommen som grundejer i et af Danmarks smukkeste sommerhusområder.

 

Foreningens love og vedtægter kan downloades her

De tinglyste deklarationer på grundene kan ses her

Brev til nye medlemmer af grundejerforeningen ses her

 

Vi håber, at nye grundejere vil være med til at passe på vores område.

Her er lidt om praktiske forhold:

 

1. Almindeligt grenaffald bliver afhentet to gange årligt på foreningens regning:

Efter Pinsen og efter efterårsferien (uge 42). Foreningen henstiller, at man venter med at lægge grenene ud til 2-3 uger før afhentningen, hvis det er muligt.

 

2. Græsslåning må kun finde sted i følgende tidsrum:

- Alle hverdage

- Lørdage indtil kl. 18.

- Søndage mellem kl. 10 og 12.

 

3. Foreningen står selv for vedligeholdelsen af fælles grusveje.

Der lægges med jævne mellemrum grus ud ved fællesveje; herfra bedes medlemmerne selv hente grus og fylde evt. huller op ud for de enkelte parceller. Hvis der er i tvivl om en grusbunke er til fælles brug, så spørg en af dine naboer ad.

 

4. Bemærk, at vi har vedtaget en fartbegrænsning på max 20 km/t på fællesveje.

Det er sket dels af sikkerhedshensyn til de mange børn i området, dels af hensyn til naboer, der ikke bør generes af støj eller støv, der hvirvles op ved hurtigere kørsel.

 

5. Kontingent til grundejerforeningen.

I henhold til de servitutter, der er lyst på grundene i foreningens område, er der pligt til medlemsskab af grundejerforeningen Ellinge Hegn. Takster ifølge seneste generalforsamling:

- Årskontingent for 2018: kr. 500,-

- Indmeldelsesgebyr: kr. 150,-

- Rykkergebyr: kr. 150,-

Årskontingent m.m. skal indbetales på foreningens konto. Reg. nr. 2279 Kontonr. 6883512497 senest den 1. december. Kasseren fremsender betalingspåmindelse i september/oktober måned. Ønsker du at blive påmindet om betaling pr mail, så send din email til kasseren på ellingehegndorrit@gmail.com

 

 

6. Regnskab og generalforsamling

Regnskabsåret løber fra den 1. juni til 31. maj. Ordinær generalforsamling afholdes i reglen i august (og indkaldes senest 14 dage før).

Se seneste regnskab og generalforsamlingsreferat andetsteds her på hjemmesiden.

 

 

Foreningen består af Lynghegnet, Fyrrehegnet, Solhegnet, Ellinge Skovvej 2, Birkehegnet, Skovhegnet og Læhegnet.

 

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved