Hjem

 

 

Velkommen som grundejer i et af Danmarks smukkeste sommerhusområder. Et område som vi håber du/I sammen med os andre vil værne om til gavn og glæde for os alle.

 

Her er lidt praktiske forhold for foreningen:

 

1. Almindeligt grenaffald bliver afhentet 2 gange om året, på foreningens regning:

Umiddelbart efter Pinse.

Umiddelbart efter efterårsferien (uge 42).

Foreningen henstiller, at man venter med at lægge grenene ud 2-3 uger før afhentningen, hvis det er muligt.

2. Græsslåning må kun finde sted i følgende tidsrum:

Alle hverdage

Lørdage indtil kl 18.

Søndage mellem 10 og 12.

3. Foreningen skal SELV vedligeholde vejene. Vis også derfor hensyn og kør forsigtigt. Foreningen har udlagt grusbunker i området til opfyldning af huller i vejene.

 

4. PAS PÅ LEGENDE BØRN og bemærk vor fartbegrænsning på max 20 km.

 

I henhold til de servitutter, der er lyst på grundene i foreningens område, er der pligt til medlemsskab af grundejerforeningen.

 

Årskontingent er p.t. kr. 450,-

Indmeldelsesgebyr er p.t. kr. 150,-

Rykkergebyr er p.t. kr. 150,-

 

Årskontingent m.m. skal indbetales på foreningens konto. Reg. nr. 2279 Kontonr. 6883512497 senest den 1. december. Kasseren fremsender betalingspåmindelse i september/oktober måned. Ønsker du at blive påmindet om betaling pr mail, så send din email til kasseren ved klik her: ellingehegndorrit [at] gmail.com

 

Regnskabsåret er 1.6 til 31.5.

Seneste regnskab og generalforsamlingsreferat findes her på siden.

 

Foreningens love og vedtægter kan downloades her!

 

De tinglyste deklarationer på grundene kan ses her!

 

Brev med info til nye medlemmer af grundejerforeningen ses her!

 

 

Venlig hilsen

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

Foreningen består af Lynghegnet, Fyrrehegnet, Solhegnet, Ellinge Skovvej 2, Birkehegnet, Skovhegnet og Læhegnet.

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved